شرکت خدمات مهندسی خط وابنیه فنی راه آهن

 اولین و بزرگترین تولید کننده انواع تراورس های بتنی ، چوبی و تراورس سوزن در ایران با بیش از نیم قرن تجربه در امر تولید 

توانمندی ها

خدمات فنی و مهندسی

محصولات تولیدی


امروزه رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هر کشوری بستگی به عوامل متعددی دارد . ارتباطات همواره یکی از مهمترین مولفه های اثرگذار بر این مقوله بوده در این میان ، نقش پراهمیت صنعت حمل و نقل بعنوان حیاتی ترین عامل اثرگذار بر ارتباطات بر هیچکس پوشیده نیست . در جهان معاصر ، حمل و نقل و زیرساخت های مرتبط با آن از اساسی ترین نیازهای توسعه همه جانبه و پایدار اقتصاد ملی کشورها مطرح می باشد و چنانچه راه های مواصلاتی بین مراکز عمده جمعیتی ، صنعتی و تجاری یک کشور وجود نداشته یا فاقد مشخصه های لازم باشند ، امکان توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به موازات رشد کشور در هر یک از این زمینه ها ، وجود نخواهد داشت . از اینرو وجود زیرساخت های حمل و نقل یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی جوامع بشری تلقی گردیده و کشورهائی که فاقد ساختار های مورد نیاز برای تحقق این مهم باشند ، دیر یا زود از همراهی با قطار توسعه جهانی باز خواهند ماند . 

با توجه به اينکه رسالت و مأموريت اصلی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی شامل :الف : تهيه و توليد تراورس و مونتاژ خط (تهیه کوپلاژ) موردنياز خطوط ريلی ،ب : بهسازی ، نوسازی و بازسازی خطوط ريلی و جوش درزریل ،ج : نگهداری و تعميرات خطوط ريلی و ابنيه فنی بصورت مکانيزه و سنتی ،می باشد ؛ لذا با رعايت الزامات استانداردهای بين المللی و ملی موجـود ، قوانيـن کشور ، مقررات صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی ، راه آهن جمهوری اسلامی ايران و سايرکارفرمايان و همچنين با بکار بستن نهایت سعی و تلاش خود ، انتـظارات و تـوقعـات مشـتريانمان را بـرآورده نمـوده و تلاش نمائیـم تـا به عاليتـرين سـطـــــح کيفيت در ارائه خـدمات و محصولات تولیدی دست یابیم .

ما که هستیم؟

  این شرکت در راستای اصل 44 قانون اساسی کشور در اردیبهشت ماه سال 1389 به بخش خصوصی واگذار گردید و هم اکنون بعنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا می باشد . فلسفه وجودی این شرکت کمک به توسعه و نگهداری راه آهن کشور می باشد و در همین راستا وظائف اصلی شرکت تولید تراورس برای خطوط راه آهن ، روسازی ، بازسازی خطوط ریلی و نیز نگهداری از خطوط و ابنیه فنی موجود در شبکه راه آهن سراسر کشور می باشد . البته این شرکت در زمینه توسعه و نگهداری از شبکه ریلی بسنده نکرده و بر اساس سیاستهای این شرکت فعالیتها را در زمینه های عمرانی ، راهسازی وشوسه گسترش داده است . شاخ

ادامه

پیوند ها