آگهي مناقصه شماره 4/94 (نوبت دوم)

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن در نظر دارد مقدار 238,000 مترمکعب بالاست در محورهای ارژنگ- اردکان، زرین-ریگ، بافق- بهرام گور- مهرداد- طبرکوه، شیرگاه- زیرآب- پل سفید خریداری نماید. متقاضیان جهت دریافت مدارک مناقصه با دردست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 250.000 ریال به حساب جاری شماره1-710426-810-1038بانک سرمایه شعبه میدان آرژانتین کد 1038 بنام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی حداکثر تا تاریخ 24/12/94 به آدرس : تهران، میدان آرژانتین– خیابان احمد قصیر– کوچه 6 پلاک 18 طبقه چهارم مدیریت بازرگانی و تدارکات مراجعه نمایند.

حداکثر زمان تحویل مدارک تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 25/12/94
می باشد.

 

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 9-81073457 تماس و يا به سايت شرکت WWW.RSTC.CO.IR مراجعه نماييد.

 

 

 

1394/10/23