احداث خطوط مترو

احداث خطوط مترو در تونل ها معمولاً به روش SLAB TRACK  (خطوط بدون بالاست) انجام می پذیرد که البته این نوع از خطوط به شیوه های متنوعی نظیر نصب درجا و یا نصب اسلب های پیش ساخته احداث می گردند .

در انجام عملیات احداث خطوط اسلب ترک به شیوه نصب درجا که معمولاً خطوط متروی ایران نیز برخی از خطوط ایستگاه های تشکیلاتی راهآهن ، خطوط فرعی بنادر و ... به این روش احداث می شوند ، ابتدا بستر خط از طریق آرماتوربندی و بتن ریزی آماده و سپس خطوط نصب و آماده بهره برداری می گردند .

توان سالانه شرکت برای احداث خطوط اسلب ترک 250 کیلومتر می باشد . احداث خطوط قطار شهری کشور ازجمله متروی تهران (احداث خط 5 همراه با تامین قطعات و ادوات متعلقه و نیز احداث خطوط متروی دردشت) ، ساخت خطوط قطار شهری مشهد و اصفهان طی سالهای گذشته توسط این شرکت انجام پذیرفته است .

 

ب : پروژه های روسازی خطوط قطار شهری (اسلب ترک و بالاستی)

نام کارفرما

پروژه روسازی خط 5 قطار شهری تهران (مترو) بصورت بالاستی

شرکت قطارشهری تهران و حومه (مترو)

پروژه احداث خطوط متروی پایانه دردشت

شرکت قطارشهری تهران و حومه (مترو)

پروژه روسازی خطوط قطار شهری مشهد (مترو) بصورت اسلب ترک و بالاستی

سازمان قطارشهری مشهد

پروژه روسازی خطوط قطار شهری اصفهان (مترو) بصورت اسلب ترک و بالاستی

شرکت قطارشهری اصفهان

پروژه روسازی خطوط مترو گلشهر – هشتگرد به روش بالاستی و اسلب تراک

شرکت سپاسد