زیرسازی (شوسه یا خطوط راه آهن)

انجام عملیات زیرسازی خطوط اعم از جاده و راه آهن یکی از دیگر فعالیت های خدماتی شرکت بوده وشرکت با برخورداری از ماشین آلات مناسب و روز دنیا همراه با نیروی انسانی مجرب و متخصص در این زمینه ، توان اجرای سالانه 500 کیلومتر زیرسازی راه و راه آهن را دارا می باشد . در عملیات زیرسازی آماده سازی بستر راه ، احداث ابنیه فنی ، حفر تونل ها ، ساخت پلها ، ترانشه ها ، آبروها و ... بعنوان پیش نیازی برای احداث راه مطرح می باشد و این شرکت بعنوان پیمانکار ذیصلاح در رشته راهسازی با رتبه 1 مطرح می باشد .