مدیران ستادی

آشنایی با مدیران شرکت خدمات خط و ابنیه راه آهن

 

سیدمجتبی ناصریان

معاونت مهندسی ونظارت

مهران ملکشاهیان

معاونت مالی و پشتیبانی
 
 

اسماعیل موسی زاده

مدیر امور اداری
 

رضا شریفی

مدیر حقوقی
 

سید مصطفی میر سلیمی

مدیر زیرساخت
 

غلامحسین ولدی

مدیر نگهداری خطوط
 

محمد جلیل زاده

سرپرست واحد رسیدگی پیمانها ، قراردادها و وصول مطالبات
 

محمد حسین آبفروش

مدیر روسازی
 

محمد دولت آبادی

مدیر بازرسی وانتظامات
 

محمد مظاهر

مدیر مهندسی
 

ناصرعابدینی

مدیر مالی
 

مقصود بهلولی

مدیر دفتر فنی
 
 

 

رضا فضلی

مدیر ماشین آلات
 
 

مهدی رحمانی

مدیرتدارکات  و انبارها