آزمایشگاه ها

آزمایشگاهها :
بمنظور حصول اطمینان از کیفیت انواع محصولات تولیدی این شرکت ، فرآيندتوليد (تراورس بتنی معمولی ، سوزن و تراورس های چوبی اشباع شده) با انجام آزمايش های متعددی کنترل می گردند . دامنه انجام آزمایشات از مواد و مصالح مورد استفاده و نیز اجزای تشکیل دهنده محصول آغاز و با کنترل کیفیت فرآیند ساخت ، به کنترل کیفیت محصول نهایی در آزمایشگاه های مجهز کارخانجات تولیدی توسط پرسنل مجرب آزمايشگاه ، ختم می گردد . برخی از این آزمایشات عبارتند از :
 
1-     آزمایش مواد اولیه :
1-1-          انجام تست های کنترل کیفیت ادوات مورد استفاده در تراورس های بتنی از قبيل رولپلاک ، پلاک ، مهره و ...  توسط تیم های کنترل کیفیت بخش مهندسی و نظارت شرکت براساس استانداردهای روز جهانی . لازم به ذکر است بخشی از این آزمایشات ، در آزمایشگاه های معتبر بیرونی انجام می پذیرد .
2-1-          انجام آزمايش مواد و مصالح تولید تراورس های بتنی ازجمله کنترل دانه بندی مصالح سنگی ، طرح اختلاط بتن ، تست گیرش سیمان و ....
3-1-          آزمايش کشش ميلگرد توسط دستگاه دينامومتر ديجيتالی که جديدترين دستگاه روز دنياست توسط آزمايشگاه های اين شرکت بمنظور اطمينان از ميزان استاندارد کشش ميلگرد انجام می شود .
2-     کنترل کیفیت و پایش مراحل تولید :
کليه مراحل ساخت محصولات تولیدی در خطوط تولید تراورسهای بتنی از قبيل کشش ، بخاردهی ، تخليه و ... توسط تیمی از مهندسین و متخصصین زبده و مجرب بطور مستمر مورد پایش و اندازه گیری قرار گرفته و نتایج حاصله در چک لیست های کنترلی ثبت و مستند می گردند .
 
3-    مراحل انجام آزمايش محصول نهایی (تراورس های بتنی):
1-3- آزمايش مقاومت فشاری بتن برحسب (کيلومتر بر سانتيمتر مربع) بصورت روزانه ، هفتگی و 28 روزه بوسيله مجهزترين تجهیزات آزمايشگاهی بر روی نمونه های مکعبی بتنی انجام می شود .
2-3- انجام آزمايش مقاومت خمشی (ممان منفی) تراورس برروی انواع تراورس های بتنی .
4-    آزمايشات  تراورس های چوبی :
پروسه تولید تراورس های چوبی نیز نظیر انواع بتنی این محصوص در آزمایشگاه های مجهز شرکت و توسط تیم های کنترل کیفیت متشکل از کارشناسان و متخصصین ذیصلاح و مجرب این شرکت انجام می پذیرد .
این آزمایشات از انجام آزمایش بر روی گرده بینه و کروزوت بعنوان مواد اولیه آغاز و پس از اعمال پایش و اندازه گیری محصول در حین فرآیند ساخت ، به آزمایش محصولات نهایی ختم می گردد .