گواهینامه ها

برخی از گواهینامه های دریافت شده


برخی از گواهینامه های دریافت شده :
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن از سال 1383 مفتخر به دریافت و صیانت از گواهینامه 9001 ISO در سیستم مدیریت کیفیت از شرکت TUV NORD ایران گردیده است. علاوه بر آن این شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه 1 در رشته حمل و نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده ، شرکت گواهینامه های دیگری نیز دریافت نموده و نیز در بسیاری از مجامع صنفی عضویت دارد که برخی از آنها عبارتند از:
● گواهینامه تولید تراورس بتنی سوزن از شرکت Rail one آلمان
● اخذ گواهینامه تعهد به تعالی از دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سال 1385