تراورس بتنی منوبلوک

تولید.تراورس.های.بتنی.یکی.از.مهمترین.فعالیتهای.تولیدی.این.شرکت.محسوب.و شرکت بعنوان اولین تولید کننده این محصول در ایران ، سابقه ای طولانی در تولید انواع تراورس های بتنی با رعایت کلیه پارامترهای کیفی و اثول فنی و مهندسی دارا می باشد .  

1-تولیدتراورس بتنی پیش تنیده منوبلوک تیپ های B70, B58: این تراورسها بسته به نیاز مشتریان ، با پابندهای مختلفی نظیر وسلو ، پاندرول و Kتولید درکارخانجات تراورس بتنی کرج و اندیمشک بر اساس استانداردهای روز جهانی و رعایت کلیه پارامترهای فنی و مهندسی تولید میشوند .  

2-توليدتراورس بتنی B70 به روش پیوسته(Continuous) : این روش تولید تراورس برای اولين بار در ايران توسط این شرکت در کارخانجات کرج انجام و از لحاظ رعایت پارامترهای فنی و مهندسی ، توسط اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ايران تأیید شده است .