تراورس بتنی دی بلوک

این.شرکت.دارای.سابقه.ای.نسبتاً.طولانی.در.ساخت.انواع.تراورس.های.بتنی دی بلوک مورداستفاده در خطوط ریلی کشور بوده و حتی خطوط تولید کارخانجات کرج در بدو امر برای تولید تراورس های دی بلوک طراحی و نصب گردیده اند و طی سالیان متمادی این نوع از تراورس ها را تولید نموده اند .

در حال حاضر ، کارخانجات تولیدی این شرکت امکان ساخت انواع تراورسهای دی بلوک موردمصرف در تونل ها ، خطوط قطارشهری و ... را برای استفاده در خطوط UIC60، UIC54 و S49براساس اصول و موازین کیفی و پارامترهای فنی و مهندسی دارامی باشند .