دفتر فنی

   استان تهران – شهر تهران – خیابان احمد قصیر – کوچه ششم – پلاک 17 و 18

(+9821) 87732000 – 81073000   

 (+9821) 88526213   

 info@rstc.co.ir    

  رمزینه پاسخ سریع اطلاعات تماس

به وسیله اسکن کد روبرو اطلاعات تماس را در تلفن همراه خود مشاهده یا ذخیره کنید

کارخانه کرج

    استان البرز – شهر کرج – میدان استاندارد – بلوار ذوب آهن – ابتدای بلوار نماز – کارخانجات تراورس بتنی کرج

 info@rstc.co.ir    

  رمزینه پاسخ سریع اطلاعات تماس

به وسیله اسکن کد روبرو اطلاعات تماس را در تلفن همراه خود مشاهده یا ذخیره کنید

کارخانه اندیمشک

    استان خوزستان – شهر اندیمشک – بلوار راه آهن – کارخانجات تراورس بتنی اندیمشک

 info@rstc.co.ir    

  رمزینه پاسخ سریع اطلاعات تماس

به وسیله اسکن کد روبرو اطلاعات تماس را در تلفن همراه خود مشاهده یا ذخیره کنید

کارخانه شیرگاه

   استان مازندران – سوادکوه شمالی – کارخانجات اشباع تراورس چوبی شیرگاه

 info@rstc.co.ir    

  رمزینه پاسخ سریع اطلاعات تماس

به وسیله اسکن کد روبرو اطلاعات تماس را در تلفن همراه خود مشاهده یا ذخیره کنید

فرم تماس

با ما در ارتباط باشید


انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.