هم اکنون جلسه مدیرعامل شرکت با روسای خط و سرپرستان کارگاه ها در دفتر مرکزی شرکت… (۹۷/۷/۲۲)

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.