صفحه اصلی درباره ما گواهینامه ها و اعتبارنامه ها ساختار سازمانی حوزه های فعالیت تولید تراورس خدمات فنی و مهندسی پروژه ها اتوماسیون اداری تماس با ما
ارائه پیشنهاد، طراحی، ساخت و نصب سوزن ۷۶۰ بتنی برای نخستین بار در متروی کشور
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹
دسته‌بندی نشده