صفحه اصلی درباره ما گواهینامه ها و اعتبارنامه ها ساختار سازمانی حوزه های فعالیت تولید تراورس خدمات فنی و مهندسی پروژه ها اتوماسیون اداری تماس با ما
برگزاری دوره آموزشی تعمیرکاران خط برای همکاران نگهداری منطقه هرمزگان و تدریس توسط استادان و کارشناسان خطی
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰
دسته‌بندی نشده