صفحه اصلی درباره ما گواهینامه ها و اعتبارنامه ها ساختار سازمانی حوزه های فعالیت تولید تراورس خدمات فنی و مهندسی پروژه ها اتوماسیون اداری تماس با ما
همکارانِ عزیز و زحمتکش در امور نگهداری منطقه زاگرس در حال انجام عملیات دمونتاژ و بارگیری سوزن بتنی R60 با شعاع ۳۰۰ در ایستگاه های سبزاب و گل محک خدا قوت
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی نشده