عبدالرضا صادقی

 In

تاریخ و محل تولد : 1360-

سوابق تحصیلی و آموزشی :

کاردانی ساختمان دانشگاه خوی

کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه عجب شیر

کارشناسی ارشد مهندسی عمران/راه و ترابری دانشگاه آزاد تهران

سوابق شغلی و اجرایی :

 

سایر سوابق :

 

سوابق علمی ، تحقیقاتی و تالیفات :

 

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.