صفحه اصلی درباره ما گواهینامه ها و اعتبارنامه ها ساختار سازمانی حوزه های فعالیت تولید تراورس خدمات فنی و مهندسی پروژه ها اتوماسیون اداری تماس با ما
پروژه ها
روسازی مسیر از ایستگاه ال۲ تا ایستگاه ام۲ خط ۲ قطار شهری مشهد
99%
اجرای روسازی بالاستی مسیر مترو گلشهر-هشتگرد
95%
روسازی مسیر از ایستگاه جی۲ تا ایستگاه ال۲ خط ۲ قطار شهری مشهد
99%
عملیات بهسازی و تعویض بالاست خط ۵ مترو تهران
49.5%
اجرای بخشی از تونل شرقی-غربی پروژه خط ۷ متروی تهران
100%
اجرای روسازی خط دوم راه آهن اهواز-اندیمشک
28%
عملیات اجرایی ۲۰۰ کیلومتر روسازی خطوط در ادارات کل مناطق جنوب، خراسان، تهران و اراک
33%
روسازی محور مراغه – ارومیه
67%
روسازی محور قزوین – رشت
67%
عملیات بتنی کردن خطوط ۴ و ۶ واگن خانه تهران
100%
اجرای عملیات روسازی مسیر خط ۲ قطار شهری مشهد
92%