مدیریت روسازی

عمليات اجرايي 200 كيلومتر روسازي خطوط در ادارات كل مناطق جنوب ، خراسان ، تهران و اراك
رفع گلوگاه ظرفیتی خطوط اسلب تراک ایستگاه مسافری اصفهان
روسازی محور مراغه – ارومیه
روسازی محور قزوین – رشت
43.81درصد
23درصد
66.29درصد
46.51درصد
روسازی مسیر از ایستگاه G2 تا ایستگاه I2 خط 2 قطار شهری مشهد
اجرای بخشی از تونل شرقی-غربی پروژه خط 7 متروی تهران
اجراي عمليات روسازي مسير خط 2 قطار شهري مشهد 8806
اجرای روسازی خط دوم راه آهن اهواز – اندیمشک
10درصد
99درصد
99درصد
31.83درصد
نوسازی و توسعه ایستگاه شهید مطهری
طراحی، تأمین و اجرای خط دوم و تعویض کامل روسازی تا سطح سابگرید محور قره سو – بندرگز
احداث محوطه مانوری و خط اتصال مجتمع فولاد زرند به شبکه راه آهن سراسری
تامین مصالح و اجرای روسازی ریلی درسوله های لنتو و توقفگاه جنوبی کارگاه دپو خط 2 قطار شهری مشهد(لنتو)
37.5درصد
60درصد
98درصد
10درصد
اجرای 60 کیلومتر عملیات شبه بازسازی خطوط در منطقه اصفهان
اجرای عملیات بازسازی 120 کیلومتر از خط در مناطق غیر کوهستانی تهران، قم، اراک، لرستان، زاگرس، کرمان، شمال، و اصفهان
نوسازی و توسعه خطوط ایستگاه مشهد
عمليات بتني كردن خطوط 4و6 واگنخانه تهران
91.4درصد
99.8درصد
64.9درصد
83.4درصد
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن های مسیر متروخط 1 و خط فرودگاه امام (ره)و پایانه های فتح آباد و گمرکات مرزی تهران و نظافت حریم ریلی حرکتی مسیر
انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن های مسیر مترو تهران- کرج گلشهر
اجرای روسازی بالاستی مسیر مترو گلشهر – هشتگرد
عملیات بهسازی و تعویض بالاست خط 5 متروی تهران
انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.